logo Mezinárodní prezentace českých firem "Pomáháme firmám být vidět"

Představitelé z čínské provincie Liaoning podepsali v Praze memoranda z oblasti farmacie, logistiky a turismu

Dne 26. října 2016 v prostorech pražského hotelu Marriott proběhlo setkání zástupců z české privátní a státní sféry s delegací z čínské provincie Liaoning, na němž byla podepsaná tři memoranda o spolupráci v oblasti farmacie, logistiky a turismu. Akce se zúčastnili mimo jiné generální ředitel agentury CzechInvest pan Karel Kučera, náměstek ministra průmyslu a obchodu pan Jiří Havlíček či viceguvernér provincie Liaoning pan Bing Zhigang.

Na oficiálním setkání prezentovala čínská delegace potenciál provincie Liaoning v oblasti obchodních příležitostí a podnikání. Viceguvernér provincie Liaoning a zástupce starostů měst Shenyang, Dalian a Liaoyang shodně vyjádřili vůli spolupracovat s Českou republikou i v budoucnu, podporovat vzájemné obchodní vztahy a zejména investovat v oblastech farmaceutického průmyslu, e-commerce, turismu či logistiky.

V rámci fóra byla podepsaná tři memoranda. První bylo podepsáno mezi agenturou CzechInvest a Dan Dong Jin Wan Group ohledně vystavění továrny na farmaceutické kapsle a vybudování středoevropského centra v ČR. Druhé memorandum podepsali zástupci Asociace pro zahraniční investice a DaLian Mana EnterpriseService o vybudování logistického skladu v ČR.

Třetí memorandum podepsali zástupci české firmy Governance institute, úřadu cestovního ruchu provincie Liaoning a DalianBoehnerEvent o prioritizaci Prahy jako turistické destinace a vstupního místa pro turisty z provincie Liaoning.Memorandum navazovalo na aktuální situaci počtu čínských turistů v ČR, který v posledních pěti letech trvale roste a v roce 2015 dosáhl počtu 285 404 turistů, což bylo o třetinu více než předloni.

V návaznosti na podepsání výše zmiňovaných memorand v současné době pracují obě strany na naplňování slíbených závazků.Kromě podepisování memorand měli účastníci akce možnost potkat se s představiteli více než 30 čínských firem, které přiletěli do ČR v rámci delegace s cílem investovat a navázat obchodní vztahy s českými společnostmi z nejrůznějších průmyslových odvětví.

Kontakt pro více informací: Michaela Očková, ockova@govin.org, +601 305 889