logo Mezinárodní prezentace českých firem "Pomáháme firmám být vidět"

Czech Republic Product

 

CÍLE PROJEKTU

 

Projekt CZECH REPUBLIC PRODUCT se zaměřuje na prezentaci českých firem, jejich výrobků, technologií a služeb po celém světě. Cílem našeho projektu je  podpořit export českých produktů a zvýšení zájmu spotřebitelů o české výrobky a služby.  Důležitým aspektem je zlepšení povědomí o České republice a jejích kvalitních výrobcích v zahraničí, stejně jako podpora exportu a pomoc českým výrobcům s vyhledáváním nových obchodních partnerů v zahraničí.

 

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU

 

 • exportéři a velké podniky
 • malé a střední podniky
 • živnostníci
 • regionální výrobci

 

OCHRANNÁ ZNÁMKA CZECH REPUBLIC PRODUCT

 

V únoru 2017 jsme pro značku CZECH REPUBLIC PRODUCT získali od Úřadu průmyslového vlastnictví ochrannou známku. Registrované firmy mají možnost na základě licenční smlouvy využívat tuto značku pro zahraniční trhy na svých výrobcích. České výrobky označené stále známější značkou CZECH REPUBLIC PRODUCT vzbuzují na zahraničních trzích zájem a pomáhají zvyšovat důvěryhodnost českých produktů i České republiky.

 

VIZE SPOLEČNOSTI

 

Vizí společnosti je být velmi významným  hráčem při vyhledávání českých produktů a společností po celém světě prostřednictvím inovačních technologií,  které přinášejí firmám  nové obchodní kontakty a zákazníky. Tyto aktivity budou nejen přínosem pro růst a rozvoj společností, ale především povedou ke zlepšení globálního povědomí a postoji vůči České republice. Spojení českých firem, výrobků a služeb s národní identitou České republiky je přesně to, co zvyšuje sledovanost firemních profilů a produktů, těm, kteří se u nás registrují.

 

SILNÝ MARKETINGOVÝ NÁSTROJ

 

Projekt vznikl na základě příkladů dobré praxe ze zahraničí. CZECH REPUBLIC PRODUCT je silným marketingovým nástrojem a svým unikátním propojením online a offline forem propagace nabízí v dnešním světě jedinečnou příležitost pro oslovení širokého spektra potenciálních zákazníků. Online   katalog v jazykových mutacích zaručuje návštěvnost lidí z celého světa, osobní formy prezentace pak zlepšování obchodních vztahů s konkrétními obchodními partnery. 

 

PODPORA A SPOLUPRÁCE V ČR

 

Projekt využívá nejen moderní trendy marketingu, ale je také založen na spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem zemědělství a dalšími ministerstvy a jejich organizacemi (CzechTrade, CzechInvest apod.), které projekt CZECH REPUBLIC PRODUCT podporují. Velmi si vážíme také nemalé podpory ze strany Hospodářské komora ČR nebo Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Důlležitá je spolupráce se zahraničními zastupitelskými úřady v ČR.

 

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

 

Dalšími důležitými partnery jsou zahraniční obchodní centra a národní i bilaterální obchodně-průmyslové komory, oborové svazy a asociace a další networkingové organizace. V současné době spolupracujeme se stovkami zahraničních obchodně-průmyslových komor, oborových svazů a dalších organizací ve více než 90 zemích světa

Partnerům projektu posíláme do všech destinací pravidelné informace o nově registrovaných členech a navíc probíhá cílená propagace jednotlivých podnikatelských záměrů. Prvním krokem ke zjištění Vašich potřeb je vyplnění krátkého dotazníku. Tato spolupráce je garancí toho, že Vaše společnost, výrobky a služby jsou prezentovány až 10 000 000 podnikatelských subjektů a organizací státní správy (některé obchodní komory sdružují kolem 30 000 členů).

 

MEDIÁLNÍ PROPAGACE

 

Značka CZECH REPUBLIC PRODUCT je viditelná nejen na internetu, ale máte možnost o nás slyšet v rozhlase, píší o nás v tuzemském i zahraničním tisku, jsme vidět na billboardech, prezentujeme firmy na veletrzích. Online katalog je registrován do řady populárních internetových vyhledávačů, stejně jako jej registrujeme do místních vyhledávačů v dané destinaci, abychom tak zajistili nejvyšší možnou návštěvnost.  

 

NABÍZENÉ SLUŽBY

 

V rámci projektu nabízíme řadu služeb - jejich kompletní přehled najdete v sekci Nabídka služeb. Dále Vám také pomůžeme s vytvořením firemní vizitky, loga i dalších grafických materiálů, vytvoříme fotografie či videa Vašich výrobků nebo představíme Vaši společnost formou PR článku na našich stránkách i na sociálních sítích. Náš tým se skládá z odborníků se zkušenostmi ze zahraničního obchodu, marketingu, IT, grafiky, tlumočení a odborných překladů.

 

Hlavní výhody spolupráce v rámci projektu CZECH REPUBLIC PRODUCT:

 

 • získávání nových zákazníků a obchodních příležitostí v ČR i v zahraničí
 • internetová prezentace Vaší společnosti ve více než 90 zemích světa
 • zvýšení návštěvnosti webu Vaší firmy
 • mediální výstupy o Vaší společnosti
 • šetříme firmám až 40% nákladů na reklamu a marketing
 • možnost účasti na akcích CZECH REPUBLIC PRODUCT 
 • prezentace společnosti ve spolupráci se zahraničními obchodními komorami a jinými institucemi
 • individuální přístup orientovaný na klienta a jeho potřeby

 

Registrujte se PRÁVĚ TEĎ, staňte se součástí projektu CZECH REPUBLIC PRODUCT a buďte s námi ve světě vidět i Vy!