logo Mezinárodní prezentace českých firem "Pomáháme firmám být vidět"

Audit na výzkum a vývoj

Od roku 2005 lze využít odpočet na položky výzkumu a vývoje (VaV), díky kterému mohou společnosti až 100 % nákladů spojených s výzkumem a vývojem ještě jednou odečíst ze základu daně. Při uplatňování této odčitatelné položky je však nejtěžším úkolem rozpoznat projekty výzkumu a vývoje. To vyžaduje nejen dobrou orientaci v problematice, ale také zkušenosti. Proto je audit prvním krokem k identifikaci vývojových aktivit a uplatnitelných nákladů. Následuje vypracování technické dokumentace společně s evidencí nákladů na výzkum a vývoj. Jak postupujeme aneb 5 kroků k úspoře: 1) Objevení potenciálu - nahlédneme do struktury podniku, blíže se seznámíme s realizovanými činnostmi a zjistím ty, které mají vývojový charakter. Naší velkou výhodou jsou zkušenosti, díky kterým se tento proces výrazně zkrátí. 2) Audit technických aktivit - hodnocení povahy vybraných projektů, z hlediska splnění výzkumných a vývojových (VaV) kritérií. Hodnocení probíhá jednak na úrovni technické expertízy a původnosti řešení, stejně tak jako průběhu práce na projektech. 3) Analýza účetnictví k jednoznačnému zjištění nákladů na výzkum a vývoj - identifikace uplatnitelných nákladů na výzkum a vývoj z pohledu příslušné legislativy. Zde vždy dochází k podrobné analýze a zkoumání jednotlivých účetních podkladů či položek v souvislosti s možným uplatněním pro daný projekt. 4) Souhrnná dokumentace - závěrečným výstupem je vypracování kompletní dokumentace, která reflektuje výsledky projektů VaV a jejich nákladů. Jsou zde hodnocena jednotlivá kritéria, kterými je zejména prvek novosti projektu, technická nejistota, původnost řešení či náklady na výzkumné a vývojové projekty. 5) Prezentace výstupu a podpora při finanční kontrole - výsledky naší práce jsou ověřovány z mnoha pohledů, a proto při otázkách ze strany finančního úřadu jsme připraveni tyto projekty obhájit, stejně tak jako prezentovat před vedením společnosti v případě potřeby.
  • Od roku 2005 lze využít odpočet na položky výzkumu a vývoje (VaV), díky kterému mohou společnosti až 100 % nákladů spojených s výzkumem a vývojem ještě jednou odečíst ze základu daně. Při uplatňování této odčitatelné položky je však nejtěžším úkolem rozpoznat projekty výzkumu a vývoje. To vyžaduje nejen dobrou orientaci v problematice, ale také zkušenosti. Proto je audit prvním krokem k identifikaci vývojových aktivit a uplatnitelných nákladů. Následuje vypracování technické dokumentace společně s evidencí nákladů na výzkum a vývoj. Jak postupujeme aneb 5 kroků k úspoře: 1) Objevení potenciálu - nahlédneme do struktury podniku, blíže se seznámíme s realizovanými činnostmi a zjistím ty, které mají vývojový charakter. Naší velkou výhodou jsou
  • zkušenosti, díky kterým se tento proces výrazně zkrátí. 2) Audit technických aktivit - hodnocení povahy vybraných projektů, z hlediska splnění výzkumných a vývojových (VaV) kritérií. Hodnocení probíhá jednak na úrovni technické expertízy a původnosti řešení, stejně tak jako průběhu práce na projektech. 3) Analýza účetnictví k jednoznačnému zjištění nákladů na výzkum a vývoj - identifikace uplatnitelných nákladů na výzkum a vývoj z pohledu příslušné legislativy. Zde vždy dochází k podrobné analýze a zkoumání jednotlivých účetních podkladů či položek v souvislosti s možným uplatněním pro daný projekt. 4) Souhrnná dokumentace - závěrečným výstupem je vypracování kompletní dokumentace, která reflektuje výsledky projektů VaV a jejich
  • nákladů. Jsou zde hodnocena jednotlivá kritéria, kterými je zejména prvek novosti projektu, technická nejistota, původnost řešení či náklady na výzkumné a vývojové projekty. 5) Prezentace výstupu a podpora při finanční kontrole - výsledky naší práce jsou ověřovány z mnoha pohledů, a proto při otázkách ze strany finančního úřadu jsme připraveni tyto projekty obhájit, stejně tak jako prezentovat před vedením společnosti v případě potřeby.