logo Mezinárodní prezentace českých firem "Pomáháme firmám být vidět"

Dopravní inženýrství

1. Posuzování kapacity prvků dopravního systému (profily, křižovatky řízené, neřízené, průplety, připojení, přechody...). 2. Analýza objemů dopravy (měsíční, týdenní, denní variace, dopravní špičky) Regulace, organizace a řízení dopravy. 3. Světelná signalizační zařízení (dynamicky ovládaná, s preferencí HD, na výzvu...). 4. Regulace vjezdů (rampmetering). 5. Řízení jízdy v jízdních pruzích, řízení pohybu dopravního proudu. 6. Řízení dopravy systémy proměnného dopravního značení. 7. Řešení složitých dopravních uzlů, terminálů a přestupních vazeb. Rozvoj, podpora a optimalizace hromadné dopravy: 1.Návrh a hodnocení systému hromadné dopravy Posouzení různých variant zajištění dopravní obsluhy. 2. Optimalizace dopravní obslužnosti území: síť linek hromadné dopravy (přepravní vztahy; analýza obsazenosti; časová dostupnost; provozní údaje; vozokm, osobokm; ekonomické hodnocení). 3. Organizační podpora a zavedení integrovaného dopravního systému. 4. Hodnocení kvality služeb. 5. Modely hromadné dopravy okresů (optimalizační projekty kvality obslužnosti). 6. Podmínky navrhování a řešení systémů hromadné dopravy, integrované přestupní terminály, systémy P+R a další. 7. Systematická podpora využití služeb hromadné dopravy. 8. Vybavení a architektonické řešení zastávek a terminálů. 9. Dynamické informační systémy o službách hromadné dopravy (aplikace ITS). Inteligentní dopravní systémy - ITS: 1. Uplatnění telematiky v dopravě. 2. Systémy řízení dopravy tunelových staveb, ZKS, okruhů. 3. Dohled, regulace, dynamické ovládání, preference, elektronický výběr mýtného, elektronické parkovací a naváděcí systémy. 4. Dopravní informace: a) Aktuální informace o spojích a odjezdech hromadné dopravy, jejich sběr, zpracování a poskytování b) Aktuální informace o sjízdnosti, provozních a povětrnostních podmínkách, jejich sběr, zpracování a poskytování c) Aktuální informace o nehodách a opravách komunikací, jejich sběr, zpracování a poskytování podpory zásahových jednotek (Incident Management) d) Strategické přesměrování dopravy k cíli na základě poznatků o dopravních kongescích.
  • 1. Posuzování kapacity prvků dopravního systému (profily, křižovatky řízené, neřízené, průplety, připojení, přechody...). 2. Analýza objemů dopravy (měsíční, týdenní, denní variace, dopravní špičky) Regulace, organizace a řízení dopravy. 3. Světelná signalizační zařízení (dynamicky ovládaná, s preferencí HD, na výzvu...). 4. Regulace vjezdů (rampmetering). 5. Řízení jízdy v jízdních pruzích, řízení pohybu dopravního proudu. 6. Řízení dopravy systémy proměnného dopravního značení. 7. Řešení složitých dopravních uzlů, terminálů a přestupních vazeb. Rozvoj, podpora a optimalizace hromadné dopravy: 1.Návrh a hodnocení systému hromadné dopravy Posouzení různých variant zajištění dopravní obsluhy. 2. Optimalizace dopravní obslužnosti území:
  • síť linek hromadné dopravy (přepravní vztahy; analýza obsazenosti; časová dostupnost; provozní údaje; vozokm, osobokm; ekonomické hodnocení). 3. Organizační podpora a zavedení integrovaného dopravního systému. 4. Hodnocení kvality služeb. 5. Modely hromadné dopravy okresů (optimalizační projekty kvality obslužnosti). 6. Podmínky navrhování a řešení systémů hromadné dopravy, integrované přestupní terminály, systémy P+R a další. 7. Systematická podpora využití služeb hromadné dopravy. 8. Vybavení a architektonické řešení zastávek a terminálů. 9. Dynamické informační systémy o službách hromadné dopravy (aplikace ITS). Inteligentní dopravní systémy - ITS: 1. Uplatnění telematiky v dopravě. 2. Systémy řízení dopravy tunelových staveb, ZKS,
  • okruhů. 3. Dohled, regulace, dynamické ovládání, preference, elektronický výběr mýtného, elektronické parkovací a naváděcí systémy. 4. Dopravní informace: a) Aktuální informace o spojích a odjezdech hromadné dopravy, jejich sběr, zpracování a poskytování b) Aktuální informace o sjízdnosti, provozních a povětrnostních podmínkách, jejich sběr, zpracování a poskytování c) Aktuální informace o nehodách a opravách komunikací, jejich sběr, zpracování a poskytování podpory zásahových jednotek (Incident Management) d) Strategické přesměrování dopravy k cíli na základě poznatků o dopravních kongescích.